Sức Khỏe Giới Tính

Đừng nên tự ý né ngày… “bí mật”

Tuy không gây rối loạn kinh nguyệt chu kỳ sau nhưng nếu sử dụng thường xuyên, liên tục thì chu kỳ kinh nguyệt có thể

“Đầy nam tính” thì rất dễ mắc bệnh thần kinh?

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, chỉ có 4 tiêu chuẩn nam tính trên là thực sự có liên hệ đáng kể với tình

Cùng lúc yêu cả hai giới, phải làm sao?

Lưu ý là người lưỡng tính vẫn có thể sống với một giới tính, còn việc buộc ‘trái tim thứ hai’ chịu ngủ yên đôi