Cùng lúc yêu cả hai giới, phải làm sao?

Lưu ý là người lưỡng tính vẫn có thể sống với một giới tính, còn việc buộc ‘trái tim thứ hai’ chịu ngủ yên đôi khi chỉ là sự thành bại của ý chí.

Tôi là nam, cao ráo, đẹp trai, nói chuyện có duyên. Nghiệt ngã ở chỗ gặp trai hay gái hấp dẫn, tôi đều ‘rung động’ cả. Tôi từng trải qua các cuộc tình với cả nam và nữ. Tôi bị gì, phải làm sao đây? (T.Thiện, TP.HCM)

– Có một kiểu giới tính gọi là lưỡng tính ái (cùng có hai kiểu luyến ái với nam và nữ). Thông thường nếu nhận ra sớm, người lưỡng tính sẽ chọn một giới tính “tương thích” với hình thể nhất nhưng có dịp là họ thực hiện ngay kiểu luyến ái thứ hai.

Thật khó khẳng định ngay bạn có phải lưỡng tính không. Thử đợi một thời gian biết đâu mọi chuyện sẽ quay lại một hướng duy nhất.

Lưu ý là người lưỡng tính vẫn có thể sống với một giới tính, còn việc buộc ‘trái tim thứ hai’ chịu ngủ yên đôi khi chỉ là sự thành bại của ý chí.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *